FANDOM


สัญญาอนุญาต

วิกินี้จัดทำโดย MediaWiki, สงวนลิขสิทธิ์ © 2001-2020 โดย Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz, Andrew Garrett, Raimond Spekking, Alexandre Emsenhuber, Siebrand Mazeland, Chad Horohoe, Roan Kattouw, Trevor Parscal, Bryan Tong Minh, Sam Reed, Victor Vasiliev, Rotem Liss, Platonides, Antoine Musso และ ผู้อื่น.

มีเดียวิกิเป็นซอฟต์แวร์เสรี คุณสามารถแจกจ่ายต่อ และ/หรือ แก้ไขโปรแกรมได้ภายใต้เงื่อนไขของ GNU General Public License ที่เผยแพร่โดยมูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี ในรุ่นที่ 2 ของใบอนุญาตหรือรุ่นอื่นใด (ตามที่คุณเลือก)

มีเดียวิกิมีการแจกจ่ายโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีแม้การรับประกันโดยนัยเพื่อการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ดู GNU General Public License เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณควรจะได้รับ a copy of the GNU General Public License พร้อมกับโปรแกรมนี้ หากไม่พบ กรุณาเขียนจดหมายถึง Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA หรือ อ่านออนไลน์

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

ชื่อ รุ่น
FANDOM code release-1185.001@release-1185.001
FANDOM config release-1185.001@release-1186.001

MediaWiki

1.19.24

Internals

city_id: 280700, cluster: c4, dc: sjc

ส่วนขยายเพิ่ม (extension) ที่ติดตั้ง

หน้าพิเศษ
Admin Dashboard A dashboard for administrators with easy access to their tools Wikia
Bucky Real User Monitoring wladek
Canonical Href (รุ่น 1.1)This extension prints a link type="canonical" tag with a canonical representation of the url, which is used by Google, MSN, and Yahoo! to funnel PageRank. Nick Sullivan nick at wikia-inc.com, Maciej Brencz และ Sean Colombo
CategoryTree สำรวจโครงสร้างหมวดหมู่แบบผังต้นไม้ Daniel Kinzler
CheckUser (รุ่น 2.3)Grants users with the appropriate permission the ability to check user's IP addresses and other information Tim Starling และ Aaron Schulz
CloseMyAccount Allows users to close their own accounts. Daniel Grunwell (Grunny)
Content Feeds Provides rich and up to date information through various tags or "feeds" Adrian 'ADi' Wieczorek
Create Page Allows to create a new page using Wikia's WYSIWYG editor Bartek Lapinski และ Adrian Wieczorek
CuratedContent FANDOM Curated Content mobile app modules Wikia
Discussions Activate or access community Discussions from this page. Wikia
DiscussionsLog <discussionslog-desc> Wikia
DownloadYourData (รุ่น 1.0)Allows users to download their data
Editcount แสดง จำนวนการแก้ไข ของผู้ใช้ Ævar Arnfjörð Bjarmason
FinishCreateWiki Wiki creation wizard Hyun Lim
Forum Wikia's Special:Forum extension; disabled Kyle Florence, Saipetch Kongkatong และ Tomasz Odrobny
Founder Emails Helps informing founders about changes on their wiki Adrian 'ADi' Wieczorek
Game Guides Wikia Game Guides mobile app modules Federico "Lox" Lucignano
GlobalWatchlist <globalwatchlist-desc> Adrian 'ADi' Wieczorek และ Piotr Molski
Image Serving (รุ่น 1.0.1)เลือกรูปภาพจากการลำดับที่ระบุของหน้าตามความต้องการภาพ Tomasz Odrobny
ImageServing test (รุ่น 0.0.0)ImageServing testing web pege Tomasz Odrobny
Insights (รุ่น 2.0)Introduces the Special:Insights special page and subpages which list articles or templates that require attention from contributors. Łukasz Konieczny, Adam Karminski <adamk@wikia-inc.com> และ Kamil Koterba
InterwikiDispatcher Solves interwiki links to reduce Apache redirects Maciej Błaszkowski (Marooned)
LatestPhotos (รุ่น 1) Bogna "bognix" Knychała
Local users Piotr Molski
MiniEditor <minieditor-desc> Liz Lee, Kyle Florence และ Owen Davis
MostPopularCategories Get list of most popular categories Moli <moli at wikia.com>
Multi Wiki Delete Special Multi Wiki Delete Bartek Łapiński, Piotr Molski
Multi Wiki Edit Special Multi Wiki Edit Bartek Łapiński, Piotr Molski
Multi-Title Finder Staff tool to search for a specific title across FANDOM Moli <moli at wikia.com>
Multiple Lookup Provides user information look up on multiple wikis Bartek Lapinski และ Piotr Molski
MultipleUpload (รุ่น 2.1)Allows users to upload several files at once Travis Derouin
Nuke (รุ่น 1.1.4)Gives administrators the ability to mass delete pages Brion Vibber และ Jeroen De Dauw
PageShare (รุ่น 1) Bartosz "V." Bentkowski
PartnerFeed Partner Feed extension Wikia
PerformanceMonitoring Fandom, Inc.
Piggyback (รุ่น 0.0.1)Allows logging on as another user Tomasz Odrobny
Random in category (รุ่น 2.0)Special page to get a random page in category VasilievVV และ Sam Reed
Sitemap (รุ่น 1.1)Generate Sitemaps for the wiki on the fly Krzysztof Krzyżaniak
SiteWideMessages This extension provides an interface for sending messages seen on all wikis. Maciej Błaszkowski (Marooned) และ Daniel Grunwell (Grunny)
SpecialUnusedVideos Implements Special:UnusedVideos to show unused videos. Garth Webb, Hyun Lim, Liz Lee และ Saipetch Kongkatong
SpecialVideos Implements Special:Videos Liz Lee และ Saipetch Kongkatong
SpecialWithoutimages Implements Special:WithoutImages to show pages without images Wikia
StaffLog (รุ่น 0.0.1)Centralised logging for staff Tomasz Odrobny
Tags report List of articles which use special tags in text (like 'dpl', 'youtube') Piotr Molski
Theme designer Allows wiki administrators to design a theme for a wiki Christian Williams, Inez Korczyński และ Maciej Brencz
Unsubscribe (รุ่น 0.2)Single email unsubscribe point C. Uberfuzzy Stafford และ Lucas 'TOR' Garczewski
User Wall - disabled Message Wall functionality for wikis without the Wall extension enabled Tomek Odrobny, Andrzej Łukaszewski และ Piotr Bablok
UserLogin UserLogin extension Hyun Lim และ Saipetch Kongkatong
UserPreferencesV2 User Preferences v2 Wikia
UserRenameTool Adds a special page to rename a user (need renameuser right) and process all the related data Federico "Lox" Lucignano และ Władysław Bodzek
UserTools user-tools-desc Bogna "bognix" Knychała
WantedPagesPageWikia Extension to overwrite MediaWiki special pages that are based on QueryPage Jacek Jursza <jacek at wikia-inc.com>
Watchlist improvements (รุ่น 1.0.0)Improvements for the watchlist functionality Tomasz Odrobny
Wikia Special Unlockdb Wikia version of MW Special::UnlockDB Piotr Molski (MoLi)
WikiActivity A private home page for logged-in users Inez Korczyński, Maciej Brencz และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
WikiaLogo (รุ่น 1) Bogna "bognix" Knychała
WikiaNewFiles Extends a special page to override some of the header formatting Garth Webb <garth@wikia-inc.com> และ Piotr Gabryjeluk <rychu@wikia-inc.com>
WikiFeatures Allows privileged users to toggle Wikia's optional features Hyun Lim และ Owen Davis
ฮุกที่มีการพาร์สค่า
ActivityFeedTag (รุ่น 1.0)Provides wiki activity data Inez Korczyński และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
AjaxPoll (รุ่น 1.2)ขยาย Poll สำหรับ "มีเดียวิกิ" ผลักดันโดยการร้องขอของ Ajax Krzysztof Krzyżaniak (eloy), Maciej Brencz และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
Apester Tag Extension (รุ่น 1)Apester widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
AutoMainpageFixer (รุ่น 1.0)Keeps MediaWiki:Mainpage upto date as the main page is moved. Chris Stafford (uberfuzzy)
CategoryTree สำรวจโครงสร้างหมวดหมู่แบบผังต้นไม้ Daniel Kinzler
CharInsert อนุญาตการสร้างกล่องจาวาสคริปต์สำหรับการใส่อักขระพิเศษ Brion Vibber
Cite ใส่ <ref[ name=id]> และ <references /> สำหรับการอ้างอิง Ævar Arnfjörð Bjarmason
CreateBox (รุ่น 1.6)inputbox ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสร้างหน้าใหม่ Ross McClure
DPLforum (รุ่น 3.4.0)DPL-based forum extension Ross McClure
EasyTimeline Adds <timeline> tag to create timelines Erik Zachte
Facebook Tags Implements support for Facebook social plugins inside MediaWiki as parser tags Fandom, Inc.
Google Form Tag Extension (รุ่น 1)Google Form widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
GoogleDocs4MW adds <googlespreadsheet> tag for Google Docs' spreadsheets display Lucas 'TOR' Garczewski
ImageMap Allows client-side clickable image maps using <imagemap> tag Tim Starling
InfoboxBuilder InfoboxBuilder is a tool that allows users to build Lua-based infoboxes without any programming skills and to use custom Lua modules for logical operations on demand. Adam Karmiński <adamk@wikia-inc.com>
InputBox (รุ่น 0.1.4)Allow inclusion of predefined HTML forms Erik Moeller, Leonardo Pimenta, Rob Church, Trevor Parscal และ DaSch
JWPlayer Tag Extension (รุ่น 1) X-Wing Team @Wikia
Maps (รุ่น 5.2.0 alpha)ให้ความสามารถในการแสดงพิกัดในแผนที่ และที่อยู่ที่เป็นรหัสทางภูมิศาสตร์(demo).
บริการแผนที่ที่มีอยู่: $1
Jeroen De Dauw และ ผู้อื่น
Math (รุ่น 1.0)Render mathematical formulas between <math> ... </math> tags Tomasz Wegrzanowski, Brion Vibber และ ผู้อื่น
OpenGraphMeta Adds OpenGraph meta tags used by Facebook's Like button Daniel Friesen
ParserFunctions (รุ่น 1.4.1)Enhance parser with logical functions Tim Starling, Robert Rohde, Ross McClure และ Juraj Simlovic
Playbuzz Tag Extension (รุ่น 1)Playbuzz widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
Poem เพิ่มแท็ก <poem> สำหรับการจัดรูปแบบบทกวี Nikola Smolenski, Brion Vibber และ Steve Sanbeg
Polldaddy Tag Extension (รุ่น 1)Polldaddy widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
Portable Infobox (รุ่น 0.1)Create portable infoboxes which can be rendered using clean semantic HTML markup on any skin / platform using using easy to understand powerful XML-like markup Adam Robak, Diana Falkowska, Jacek Jursza, Mateusz Rybarski, Rafał Leszczyński และ Sebastian Marzjan
RandomImage สุ่มไฟล์เพื่อแสดงผลโดยใช้ <randomimage /> Rob Church
RandomSelection (รุ่น 2.1.3)Displays a random option from the given set. Ross McClure
RelatedPages <wikirelatedpages-desc> Adrian 'ADi' Wieczorek
Scribunto Framework for embedding scripting languages into MediaWiki pages Victor Vasiliev และ Tim Starling
SoundCloud Tag Extension (รุ่น 1)SoundCloud widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia และ TK-999
Spotify Tag Extension (รุ่น 1)Spotify widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
SyntaxHighlight (รุ่น 1.0.8.10)Provides syntax highlighting <syntaxhighlight> using GeSHi - Generic Syntax Highlighter Brion Vibber, Tim Starling, Rob Church และ Niklas Laxström
Tabber (รุ่น 1.01)Create tabs that contain wiki compatible based data Eric Fortin
TabView Gives an easy way of combining pages into one page with a tab for each sub-page. Inez Korczynski และ Maciej Brencz
VK Tag Extension (รุ่น 1)VK widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
Weibo Tag Extension (รุ่น 0.1)Weibo widget integration for the Wikia platform X-Wing @Wikia
Wikia IRC Gateway Lets users insert IRC login form on any page Łukasz 'TOR' Garczewski
Wikia RSS feed Enhanced 3rd party RSS extension. Loads RSS data asynchronously via AJAX requests and displays a RSS feed on a wiki page Andrzej 'nAndy' Łukaszewski
ตัวจัดการเกี่ยวกับสื่อ (media handler)
OggHandler Handler for Ogg Theora and Vorbis files, with JavaScript player Tim Starling
การป้องกันสแปม
AntiSpoof Blocks the creation of accounts with mixed-script, confusing and similar usernames Brion Vibber
QuickTools A collection of tools to make fighting spam and vandalism, and other tasks for staff and volunteers easier Daniel Grunwell (Grunny)
Title Blacklist (รุ่น 1.4.2)Allows administrators to forbid creation of pages and user accounts per a blacklist and whitelist Victor Vasiliev และ Fran Rogers
API
Announcements (รุ่น 1)<announcements-desc>
Design System (รุ่น 1)<design-system-desc>
First Contributions (รุ่น 1)<firstcontributions-desc> Wikia
Mercury API (รุ่น 1)This extensions provides API classes for the Mercury project
อื่นๆ
A/B Testing (รุ่น 1.0)The A/B Testing extension is used by Wikia to test what effects different features or settings have on actual users. Sean Colombo, Władysław Bodzek, Kyle Florence และ Piotr Bablok
Abuse Filter Bypass (รุ่น 1.0.0)Allows privileged users to bypass all AbuseFilter filters Nelson Monterroso
AchievementsII An achievement badges system for wiki users Wikia
Ad Engine (รุ่น 1.0)Tracking opt in Wikia
AdEngine (รุ่น 3.0)AdEngine Wikia
Affiliate Service https://github.com/Wikia/app/tree/dev/extensions/wikia/AffiliateService
AnalyticsEngine Nick Sullivan
AntiSpamInput (รุ่น 0.4)Simple spambot blocking mechanism. Łukasz 'TOR' Garczewski
article.json (รุ่น 0.1)Extension that extracts from an article as much as we can to send it as an json to a client
ArticleComments (รุ่น 2.0)ความคิดเห็นต่อบทความสำหรับหน้าเว็บวิกิ Krzysztof Krzyżaniak (eloy) และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
ArticleMetaDescription (รุ่น 1.1)adding meta-description tag containing snippet of the Article, provided by the ArticleService Adrian 'ADi' Wieczorek และ Sean Colombo
ArticlesAsResources (รุ่น 1.0)Serves multiple MediaWiki articles combined together (and minified) as JS or CSS resources. Sean Colombo, Wladyslaw Bodzek และ Kyle Florence
ArticleSummary An extension to serve article summary information Garth Webb
AssetsManager An extension to serve various assets Inez Korczyński
Auth Preferences <auth-prefs-desc> Fandom, Inc.
AutoFollow (รุ่น 1.0)Automatically adds a user to default watchlists for his language. Adam Karminski <adamk@wikia-inc.com>
BannerNotifications Displays system notifications for events such as AJAX failures Hyun Lim, Maciej Brencz และ Bartłomiej (Bart) Kowalczyk
BlogArticles <blogs-desc> Krzysztof Krzyżaniak (eloy), Piotr Molski, Adrian Wieczorek, Przemek Piotrowski (Nef) และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
Captcha Provides CAPTCHA techniques to protect against spam and password-guessing Garth Webb
CategoryBlueLinks This extension makes all link to category pages appear as "known" (aka "blue"). Lucas 'TOR' Garczewski
CategoryExhibition New look to category page Jakub Kurcek
CategoryGalleries Shows a pages gallery on category pages Władysław Bodzek
CategoryPage3 Extension SEO friendly category pages Igor Rogatty
CategorySelect Provides an interface for managing categories in a page without editing whole page Maciej Błaszkowski (Marooned) และ Kyle Florence
CommentCSV Enables privileged users to download article and blog comments as a CSV file. Daniel Grunwell (Grunny)
CommunityMessages Maciej Błaszkowski (Marooned)
DataProvider data provider for wikia skins Inez Korczyński, Tomasz Klim, Maciej Brencz และ Gerard Adamczewski
DataValues Validators (รุ่น 0.1.2)Contains common ValueValidator implementations Jeroen De Dauw และ The Wikidata team
DiscussionModeration <feeds-reported-page-api-desc> Fandom
DiscussionPermissions <Manages discussion related APIs permissions> Fandom
DismissableSiteNotice อนุญาตให้ผู้ใช้ปิดประกาศของเว็บ Brion Vibber
Edit preview (รุ่น 1)Enables users to preview their edits before saving them
EditorPreference Allows users to set their preference of editor Matt Klucsarits
EditPageLayout (รุ่น 1.0)Applies updated layout for edit pages Maciej Brencz
Email <email-desc> Garth Webb <garth@wikia-inc.com>, James Sutterfield <james@wikia-inc.com> และ Matt Klucsarits <mattk@wikia-inc.com>
FandomComMigration Extension Display notification about the fandom.com migration Igor Rogatty
FilePage Modification of the standard MediaWiki file page for video support Garth Webb, Hyun Lim, Liz Lee และ Saipetch Kongkatong
ForumIndexProtector (รุ่น 1.0)Prevents anon users from editing Forum:Index Chris Stafford (uberfuzzy)
Global CSS/JS (รุ่น 1.0)Adds global user CSS and JavaScript to a page, fetched from the Central Wikia. Dariusz Siedlecki และ Wladyslaw Bodzek
Global Shortcuts (รุ่น 1.0)

Improve your browsing and editing experience using shortcut keys on Wikia.

This extension provides some key shortcuts and an actions explorer to help users navigate to important pages or perform certain actions.

Kamil Koterba และ Władysław Bodzek
Google Tag Manager https://github.com/Wikia/app/tree/dev/extensions/wikia/GoogleTagManager
Hydralytics (รุ่น 1.0)Provides Wiki Analytics Admin Dashboard Brent Copeland, Alexia E. Smith, Hydra Wiki Platform Team และ Fandom Data Engineering Team
Image Placeholder (Add Images) (รุ่น 0.61)Creates image/video placeholders Bartek Łapiński
ImageLazyLoad Lazy loading for images inside articles Piotr Bablok
ImageSEO SEO tweaks for images in an article Maciej Błaszkowski, Christian Williams และ Federico "Lox" Lucignano <federico@wikia-inc.com>
ImportJS (รุ่น 1.0)This extension allows importing reviewed JS from other wikis using the MediaWiki page MediaWiki:ImportJS. Adam Karmiński, Łukasz Konieczny, Kamil Koterba, Mariusz Czeszejko-Sochacki และ Daniel Grunwell
IndexingPipeline IndexingPipeline Wikia
JSMessages (รุ่น 1.1)Adds support for MW messages in JS code Maciej Brencz
JSSnippets JSSnippets simplify loading and execution of on demand JS files Maciej Brencz (macbre) <macbre at wikia-inc.com> และ Maciej Błaszkowski (Marooned) <marooned at wikia-inc.com>
JSVariables JSVariables extension Inez Korczyński (inez@wikia.com)
Language Names (รุ่น 3.0.0 (CLDR 2.0.1))Extension which provides localised language names based on CLDR data Niklas Laxström, Siebrand Mazeland และ Ryan Kaldari
Lightbox Lightbox extension Hyun Lim, Liz Lee, Saipetch Kongkatong, Garth Webb และ James Sutterfield
LinkSuggest (รุ่น 2.0)Suggests links to editors on edit view Inez Korczyński, Bartek Łapiński, Łukasz Garczewski, Maciej Brencz, Jesús Martínez Novo, Jack Phoenix, Sean Colombo และ Robert Elwell
MainPageTag Enable easy column formatting for wiki mainpages Christian Williams
MediaGallery MediaGallery extension Liz Lee, Garth Webb, James Sutterfield และ Armon Rabiyan
Oasis Skin (รุ่น 1.0)Provides an easy way to add hooks for Oasis skin modules Maciej Brencz
OpenGraphMetaCustomizations (รุ่น 0.3)Customizes the output of OpenGraphMeta extension to include an image from Wikia's ImageServing extension and a description from Wikia's ArticleService Sean Colombo และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
Paginator Paginator extension Jakub Kurcek
ParserHooks (รุ่น 1.5.0)OOP interface for creating MediaWiki parser hooks in a declarative fashion Jeroen De Dauw
Per-skin Parser Cache Makes the MediaWiki parser cache wikitext on a per-skin basis. Federico "Lox" Lucignano <federico@wikia-inc.com>
Phalanx II Phalanx is an Integrated Spam Defense Mechanism Maciej Błaszkowski (Marooned), Maciej Brencz, Lucas 'TOR' Garczewski, Bartek Łapiński, Daniel Grunwell (Grunny), Władysław Bodzek, Piotr Molski (moli@wikia-inc.com), Krzysztof Krzyżaniak (eloy@wikia-inc.com) และ Maciej Szumocki (szumo@wikia-inc.com)
Photo Gallery (รุ่น 4.0)Provides an interface for managing galleries and slideshows in pages Maciej Błaszkowski (Marooned) และ Maciej Brencz
Pool Counter Client MediaWiki client for the pool counter daemon Tim Starling
Qualaroo (รุ่น 1)Qualaroo Loader Damian Jóźwiak
Rail (รุ่น 1)Right Rail for pages
RecentChanges Recent changes - Wikia implementation Kyle Florence, Saipetch Kongkatong และ Tomasz Odrobny
Recirculation (รุ่น 0.2)Handles recirculating content Paul Oslund
Rich Text Editor (Wysiwyg) CKeditor integration for MediaWiki Inez Korczyński และ Maciej Brencz
SharedHelp (รุ่น 0.26)Takes pages from Community Central and inserts them into the วิธีใช้ namespace on this wiki Maciej Brencz, Inez Korczyński, Bartek Łapiński, Lucas 'TOR' Garczewski และ Maciej Błaszkowski (Marooned)
SkinChooser Allows users to choose skins in their preferences Inez Korczynski
StaffPowers Gives Staff various superpowers like unblockable. Lucas Garczewski <tor@wikia-inc.com>
SwiftCloudFiles (รุ่น 1.7.10-wmf)Includes and registers the php-cloudfiles API (https://github.com/rackspace/php-cloudfiles), allowing MediaWiki to interface with an OpenStack Swift storage backend. Aaron Schulz
Template Classification (รุ่น 1.0)Interface for classifying templates to understand content better. Adam Karmiński และ Kamil Koterba
TemplateDraft (รุ่น 1.0)TemplateDraft extension Adam Karmiński
Thumbnails Image and video thumbnails on Wikia Liz Lee <liz at wikia-inc.com>, Saipetch Kongkatong <saipetch at wikia-inc.com>, Garth Webb <garth at wikia-inc.com>, Kenneth Kouot <kenneth at wikia-inc.com> และ James Sutterfield <james at wikia-inc.com>
TimeAgo Messaging (รุ่น 2.0)Provides i18n for jquery.timeago.js plugin Maciej Brencz
TOC (รุ่น 1)Entry point for lazy loading TOC for the article
Track A class to help track events and pageviews for wikia Garth Webb
Twitter Tag (รุ่น 1)Creates the <twitter> tag. TyA, sactage และ X-Wing Team @ Wikia
TwitterCards Add meta tags for Twitter Cards Piotr Gabryjeluk <rychu at wikia-inc.com> และ Saipetch Kongkatong <saipetch at wikia-inc.com>
Validator (รุ่น 2.2.1)<validator-desc> Jeroen De Dauw
Video Embed Tool (รุ่น 0.99)Wikia's Video Embed Tool Bartek Łapiński, Inez Korczyński
VideoHandlers Handling of videos within MediaWiki file architecture Jakub Kurcek <jakub at wikia-inc.com>, Will Lee <wlee at wikia-inc.com>, Piotr Bablok <pbablok at wikia-inc.com>, Jacek Jursza <jacek at wikia-inc.com>, Saipetch Kongkatong <saipetch at wikia-inc.com>, Liz Lee <liz at wikia-inc.com>, Garth Webb <garth at wikia-inc.com> และ James Sutterfield <james at wikia-inc.com>
VisualEditor (รุ่น 0.1.0)Visual editor สำหรับมีเดียวิกิ Alex Monk, Bartosz Dziewoński, Christian Williams, David Chan, Ed Sanders, Inez Korczyński, James Forrester, Moriel Schottlender, Roan Kattouw, Rob Moen, Sucheta Ghoshal, Timo Tijhof และ Trevor Parscal
VisualEditor for Wikia
WallNotifications Wall Notifications extension Wikia
Wikia Search (รุ่น 3.0)<wikia-search-desc> Robert Elwell
Wikia Special:Version (รุ่น 1.1)Wikia's extension for Special:Version, in support of package-based deployment. Robert Elwell
WikiaBar WikiaBar extension Andrzej 'nAndy' Łukaszewski, Marcin Maciejewski และ Sebastian Marzjan
WikiaInYourLang (รุ่น 1.0)Displays a notification if a wikia is available in a user's native language. The check is based on Geo cookie and a browser's language. Adam Karminski <adamk@wikia-inc.com>
WikiaMiniUpload (Add Images) WikiaMiniUpload extension Inez Korczyński และ Bartek Łapiński
WikiaMobile Mobile Skin for Wikia Federico "Lox" Lucignano <federico(at)wikia-inc.com> และ Jakub Olek <jakubolek(at)wikia-inc.com>
WikiaOrgMigration Extension Display notification about the wikia.org migration, based on fandom.com extension Przemysław Czaus
WikiaRecentChangesBlockHandler (รุ่น 1)WikiaRecentChangesBlockHandler Andrzej "nAndy" Łukaszewski
ฟังก์ชันจากส่วนขยายเพิ่ม (extension function)
Ach_Setup, CommunityMessagesInit, ImagePlaceholder_init, InsightsHooks::init, LanguageWikisIndexHooks::onExtensionFunctions, MathHooks::setup, SiteWideMessagesInit, Wikia\ContentReview\ImportJSHooks::register, Wikia\EditorSyntaxHighlighting\EditorSyntaxHighlightingRegisterHooks::registerHooks, Wikia\GlobalShortcuts\Hooks::register, Wikia\Security\CSRFDetector::setupHooks, Wikia\TemplateClassification\Hooks::register, efCategoryTree, wfAntiSpamInputInit, wfContentFeedsInit, wfFounderEmailsInit, wfOasisSetup, wfSetupMostPopularCategories, (Closure), (Closure), (Closure), (Closure) และ (Closure)
แท็กที่มีการใช้งานของพาร์สเซอร์
<ac_metadata>, <activityfeed>, <apester>, <bloglist>, <categorytree>, <charinsert>, <choose>, <comments>, <coordinates>, <createbox>, <display_line>, <display_map>, <display_point>, <display_points>, <distance>, <fb:follow>, <fb:like>, <fb:like-box>, <fb:page>, <fb:share-button>, <finddestination>, <forum>, <gallery>, <geocode>, <geodistance>, <googleform>, <googlespreadsheet>, <helper>, <highestrated>, <imagemap>, <imap>, <infobox>, <inputbox>, <irclogin>, <jwplayer>, <loggedin>, <loggedout>, <mainpage-endcolumn>, <mainpage-leftcolumn-start>, <mainpage-rightcolumn-start>, <maplib>, <mapsdoc>, <math>, <mostvisited>, <newpageslist>, <nowiki>, <pageby>, <pagetools>, <playbuzz>, <poem>, <poll>, <polldaddy>, <pre>, <randomimage>, <recentimages>, <ref>, <references>, <rhtml>, <rss>, <soundcloud>, <source>, <spotify>, <staff>, <syntaxhighlight>, <tabber>, <tabview>, <timeline>, <topuserslist>, <twitter>, <twitteruser>, <verbatim>, <videogallery>, <vk>, <vote>, <weibo>, <widget>, <wikitweets>, <xboxcard> และ <youtube>
ฮุกที่มีฟังก์ชันพาร์สเซอร์
anchorencode, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, categorytree, coordinates, count, defaultsort, display_line, display_map, display_point, display_points, displaytitle, distance, explode, expr, filepath, finddestination, formatdate, formatnum, forumlink, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, geocode, geodistance, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, infoboxbuilder, int, invoke, language, lc, lcfirst, len, localurl, localurle, mapsdoc, namespace, namespacee, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, pad, padleft, padright, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, pos, protectionlevel, rel2abs, replace, rpos, setmainimage, special, sub, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst, urldecode และ urlencode
File extensions allowed for upload
gif, ico, jpeg, jpg, odc, odf, odg, odi, odm, odp, ods, odt, oga, ogg, ogv, pdf, png และ svg
visited from 3.238.147.211
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.