FANDOM


Mummy Wand

Mummy Wand

Mummy Wand

Weight : 5 tg.
เลเวลที่สวมใส่ได้ : 50
รายละเอียด : คฑาเก่าๆที่พันผ้าเก่าๆแถมเชื้อโรคเก่าๆให้ด้วย
ราคาขายร้าน : 258 Gld

Atk : 23 Def : 1 Agi : - Vit : 5
Int : 10 Cha : 7 Tal : 8 Lck : -

คุณสมบัติพิเศษ Edit

+12% plague1

มีขายที่ Edit